Marketing, Promocja i Social Media w działaniach organizacji

18-go listopada wziąłem udział udział w szkoleniu zorganizowanym przez Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 i Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych.

Spotkanie obejmowało m. in.:

I. Wstęp do marketingu:
– przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu marketingu (grupa docelowa, analiza swot, cele kampanii, strategia, środki komunikacji)

II. Internet jako szybki i niezawodny środek promocji:
– przedstawienie jak Internet wpływa na komunikację, wybory klienta i podejmowanie decyzji
– przedstawienie narzędzi
– własna strona w Internecie
– kampania typu social media

III. Kampania w Internecie:
– wybór narzędzi do przeprowadzenia kampanii
– zaplanowanie kampanii
– korzystanie z social media

Continue reading